Wij conformeren ons aan de wettelijke regels omtrent privacy. 

Alle gegevens welke wij tot onze beschikking krijgen door Uw bestelling, zullen wij veilig opslaan en nooit ter beschikking stellen en/of verkopen aan derden .